maandag 3 oktober 2011

Vergeet-me-nietje

Dit weekend heb ik bijzonder genoten van de halfjaarlijkse conferentie van onze kerk, welke werd uitgezonden op internet. Je moet weten dat ik lid ben van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen - de kerk met de lange naam - ofwel beter bekend als Mormonen. Ook deze keer was ik onder de indruk van de sprekers. Een spreker in het bijzonder, namelijk pres. Dieter Uchtdorf inspireerde mij enorm. Laat me je meenemen:


Voordat God de aarde schiep, bestudeerde Hij de bloemen en struiken, welke Hij wilde planten op aarde. Niet alleen bestudeerde Hij de bloemen, Hij gaf elk van hen een bijpassende naam. Van tulp tot klaproos, van lelie tot madeliefje, paardenbloem en tot slot de roos. Toen Hij meende klaar te zijn met zijn werk, piepte er een klein blauw bloemetje gelegen aan zijn voet. 'Heer, u vergeet mij toch zeker niet?'. God tilde het kleine bloemetje op, keek er naar en zei: 'En jou noemen we het vergeet-me-nietje. Ik zal je vertellen waarom.... Je hartje omringt vijf blaadjes en elk blaadje is als een herinnering. 

Het eerste blaadje zegt: Vergeet niet, mens geduldig te zijn met jezelf. Fouten maken mag. Weet dat kleine successen bijdragen aan een lange-termijn-resultaat.

Geduld hebben is al een schone zaak. Over het algemeen heb ik redelijk veel geduld met anderen, maar geduld hebben met mezelf is mij niet geleerd. Wat fijn om te weten dat het niet alleen de grote successen zijn die meetellen. Elke kleine poging van mijn kant zal deel uitmaken van het grote geheel. Wat een opluchting!

Het tweede blaadje zegt: Vergeet niet mens je tijd en energie te besteden aan zaken die er het meest toe doen.

In deze tijd van Twitter, Facebook, Hyves en internet in het algemeen, is het niet altijd gemakkelijk om de juiste keuzen te maken. Het zoeken van de stilte helpt mij echter om mijn mobieltje neer te leggen, of zelfs uit te zetten, en me even te focussen op waar het werkelijk om draait.
Het derde blaadje - zij zit in het midden - zegt: Mens, wees gelukkig en tevreden in het NU. Sluit je ogen niet voor de alledaagse momenten. Stel je geluk en tevredenheid niet uit!

Is dit geen mooie? Zijn we niet te vaak met in het verleden of anders wel in de toekomst? Terwijl elke minuut verstrijkt... zo in het verleden verdwijnt. We zeggen tegen elkaar 'Don't forget to smell the roses'  en tegelijkertijd plannen we onze vakantie voor 2012... Het zijn de momenten in het NU die echt zijn. O, man, zou willen dat ik dit ECHT begreep, zodat ik er naar kon handelen!

Het vierde blaadje zegt: Mens, denk aan het waarom. Soms lijkt het doel zover weg en is de lijst van wat je moet doen zo lang. Focus op het waarom en de zegeningen zullen volgen.

Waarom doe ik dit ook al weer? Het is een feit, focus je op het waarom en voel opnieuw het enthousiasme waarmee je begon... Ik laat me zo vaak afleiden van mijn waarom... Het enige dat voor mij dan telt is dan WANNEER en liefst nog vandaag... Werk aan de winkel dus.

En tot slot... het vijfde blaadje zegt: 'Mens vergeet niet dat Ik van je houd. Soms denk je dat je klein en onbelangrijk bent. Echter Ik hou van je zoals je bent. Het doet er niet toe wat je wie of wat je bent. Uiteindelijk gaat het toch om je binnenkant. Leef in de wetenschap dat men van je houdt zoals je bent.... van binnen.De toespraak was in het Engels en ik vind het lastig om het gevoel dat het heeft opgeroepen weer te geven. Ik vond het zo'n mooie toespraak!!

Op dit moment gebeurt er heel veel in mijn leventje. Het staat in he teken van steeds weer vallen en opstaan.  Het is dan goed om de vijf blaadjes van het vergeet-me-nietje voor ogen te houden:
 Ik denk niet dat ik ooit nog voorbij kan lopen aan een vergeet-me-nietje, zonder terug te denken aan deze mooie toespraak. 


1. Wees geduldig met jezelf
2. Wees verstandig met je tijd
3. Wees geduldig en tevreden in het nu
4. Wees je bewust van het waarom.... 
5. Wees je bewust wie je bent en dat Jezus Christus van je houdt.
Met dank aan Dieter L. Uchtdorf (overigens vrij vertaald)

Toespraak te vinden op www.lds.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten